KNHBDe KNHB is opgericht op 8 oktober 1898. Binnen de organisatie zijn 1100 mensen actief, met name vrijwilligers.Circa 130 medewerkers zijn in dienst waarvan 35 werkzaam zijn op het bondsbureau. Het sturende orgaan binnen de organisatie is het bondsbestuur dat bestaat uit 11 leden.Gezamenlijk zetten zij zich in voor kwalitatief goed hockeyaanbod en voor de ondersteuning van 310 clubs met een totaal aantal leden van 222.837.

De KNHB besteedt zowel zorg aan de topsport als de breedtesport. Naast tophockey is recreatiehockey een belangrijk aandachtsgebied met als specifieke doelgroepen: schoolhockey, studentenhockey, trimhockey, veteranenhockey, bedrijfshockey, knotshockey, rolstoelhockey en hockey voor mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking.

De KNHB voert een pro-actief beleid om tegemoet te komen aan alle hockeywensen en -behoeften van haar leden.

Districten
Nederland is verdeeld in zes districten, ieder district kent een ondersteunende en adviserende rol met betrekking tot de verenigingen. Deze uiten zich in de volgende taakgebieden: Competitie, Arbitrage, Districtselecties, Accommodaties, Clubbezoeken.

- District Noord Nederland: Friesland, Groningen, Drenthe
- District Oost Nederland: Overijssel, Gelderland
- District Zuid Nederland: Limburg, Noord-Brabant, Zeeland
- District Noord Holland: Noord Holland
- District Midden Nederland: Flevoland, Utrecht, Noord-Holland ('t Gooi)
- District Zuid Holland: Zuid Holland

N.B. er is een aantal verenigingen die in een ander district zijn ingedeeld, dan de globale, provinciale indeling, zoals hierboven weergegeven.