lidmaatschap opzeggenHockey is een teamsport. Opzeggen gedurende het seizoen (augustus-juli) benadeelt je teamgenoten. Ook lopen de kosten voor de club gewoon door. Daarom is geen restitutie van de contributie mogelijk bij tussentijds opzeggen (tenzij er sprake is van een bijzondere situatie).

De teamindelingen voor het nieuwe seizoen worden in mei gemaakt. Opzeggingen voor het nieuwe seizoen moeten daarom vóór 1 mei van het lopende seizoen gedaan worden. Voor opzeggingen die na 1 mei binnenkomen, wordt een boete in rekening gebracht.

Hieronder beschrijven we de details en achtergrond van deze regeling.

Schriftelijke opzegging

Een opzegging kan enkel wanneer deze door het lid zelf (of door diens ouders of wettelijke vertegenwoordigers) schriftelijk is verstuurd aan: [email protected]
Opzeggingen gericht aan trainers, coaches, jeugdmanager, lijncoördinatoren, clubmanager, technisch manager, bestuursleden etc. c.q. aan andere mailadressen zijn niet geldig. De bewijslast dat er tijdig aan de secretariaat is opgezegd ligt bij het lid.

Waarom een boetebedrag bij te laat opzeggen?
In mei vindt een intensief traject plaats waarin de teamindeling voor het nieuwe seizoen tot stand komt. Daarom is het noodzakelijk dat we vóór 1 mei weten welke leden zich afmelden voor het volgende seizoen. Afmelding na die datum heeft vervelende gevolgen doordat dit invloed heeft op reeds gemaakte en/of gecommuniceerde teamindelingen. Ook heeft het aantal leden effect op de begroting van de vereniging. Een onwenselijke situatie natuurlijk, zeker als de start van het seizoen al heel dichtbij is.

Boetebedrag bij te laat opzeggen

Voor opzeggen na 1 mei berekenen we daarom een boete van €25. Bij opzeggen na 1 juni wordt dit bedrag verhoogd naar € 100. Bij een opzegging na 31 augustus wordt het volledige contributiebedrag voor het nieuwe seizoen geïncasseerd.

Is er een coulance regel?
Er kan natuurlijk altijd sprake zijn van buitengewone en onvoorziene omstandigheden. Een plotselinge verhuizing, een stage in het buitenland, een langdurige blessure of iets dergelijks. In een dergelijk geval kan het bestuur besluiten tot (gedeeltelijke) restitutie van de contributie of een aanpassing van het boetebedrag. Neem hiervoor contact op met het bestuur. We bepalen dan of de coulance regel hiervoor van toepassing is.

Overzicht in schema

Opzeggen na 1 mei

Boete van €25

Opzeggen na 1 juni

Boete van €100

Opzeggen na 31 augustus

Betaling van de volledige contributie.

De algemene voorwaarden zijn hier te lezen.